Zavolejte mi zpátky!
Můj výběr
Chlazení pro firemní a společenské akce od společnosti

Naše závazky

Od 25. května 2018 budou muset všechny organizace v Evropské unii dodržovat pro zajištění ochrany údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Petit Forestier se zavazuje plnit požadavky tohoto nového předpisu, který posiluje záruky pro firmy z hlediska bezpečnosti, a tudíž jej definuje jako zajišťovací prvek nejen pro zaměstnance, ale i pro zákazníky.

Jak jsme se připravili na tento nový předpis?
  • Společnost Petit Forestier nejprve zhodnotila situaci účetního období 2017 pro stanovení jednotlivých jednotek, kde bude předpis aplikován.
  • Byl jmenován DPO (Data Protection Officer), aby začal provádět kroky nezbytné pro uvedení do souladu s předpisem GDPR, a zcela transparentně ve Francii spolupracoval s Národní komisí pro informační technologie a svobody (CNIL = Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Jaké konkrétní dopady má uvedení do souladu s nařízením GDPR?

Díky této nové legislativě jsme mohli provést následující kroky:

  • přizpůsobit naše politiky, procesy a postupy;
  • uvést v soulad všechny naše webové stránky;
  • kontrolovat dodržování nařízení GDPR ze strany našich dodavatelů;
  • chránit údaje, abychom mohli zajistit jejich dostupnost, celistvost, důvěrnost a zpracování.

Petit Forestier se zavazuje dodržovat nařízení GDPR již od 25. května 2018. Toto uvedení v účinnost je jen počáteční etapou trvalé a stálé změny.

Již nyní můžete uplatňovat svá práva na přístup, opravu, odstranění a podávání námitek, v souladu s čl. 13 Nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 zasláním své žádosti na elektronickou adresu dpo@petitforestier.fr.