Proszę o kontakt
Mój wybór
Chłodnie dla firm organizujących imprezy okolicznościowe, zapewnione przez

Nasze zobowiązania

Od 25 maja 2018 r. wszystkie organizacje w Unii Europejskiej będą musiały dostosować się do przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Petit Forestier zobowiązuje się do przestrzegania wymagań nowej regulacji, która wzmacnia gwarancje dotyczące bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i czyni zeń element reasekuracyjny zarówno dla współpracowników, jak i dla klientów.

W jaki sposób przygotowaliśmy się do wprowadzenia nowej regulacji?
  • Grupa Petit Forestier już wcześniej dokonała przeglądu roku obrachunkowego 2017, co pozwoliło jej wyznaczyć kierunki dostosowywania się do przepisów dla różnych jednostek grupy.
  • Początkowo w ramach wdrażania przepisów RODO i współpracy w pełnej przejrzystości z francuską Krajową Komisją ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL) powołano Konsultanta ds. informatyki i swobód obywatelskich (DPO).
Jakie konkretnie skutki ma dostosowanie się do RODO?

Nowe rozporządzenie przełożyło się po naszej stronie na następujące działania:

  • przystosowanie naszych polityk, procedur i procesów;
  • dostosowanie wszystkich naszych stron internetowych;
  • kontrola przestrzegania przepisów RODO przez naszych dostawców;
  • ochrona danych w celu zapewnienia ich dostępności, integralności, poufności i odpowiedniego przetwarzania.

Petit Forestier zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO od dnia 25 maja 2018 r. To dostosowanie się jest zaledwie pierwszym etapem trwałej i stałej zmiany.

Możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do uzyskiwania dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, usuwania i wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679, wysyłając w tym celu e-mail na adres dpo@petitforestier.fr.